Карнобат - Детелина - Крушево - Аспарухово - Трояново - Равнец - Долно езерово - Бургас - Карнобат


Времето
в
Карнобат

3 °C

Ниска слоеста облачност

вятър 11 km/ч

2018-11-22 1 | 6 °C
2018-11-23 -1 | 7 °C
2018-11-24 -2 | 9 °C
2018-11-25 1 | 10 °C