арнобат - »скар - ќгнен - “ерзийско - √розден - —унгурларе -  арнобат


¬ремето
в
 арнобат

8 ∞C

ясно

в€тър 17 км/ч

2021-03-08 -4 | 11 ∞C
2021-03-09 -2 | 11 ∞C
2021-03-10 2 | 6 ∞C
2021-03-11 -0 | 7 ∞C