арнобат - »скар - ќгнен - “ерзийско - √розден - —унгурларе -  арнобат


¬ремето
в
 арнобат

-3 ∞C

ћъгливо, слаба видимост

в€тър 6 км/ч

2020-12-04 -2 | 9 ∞C
2020-12-05 -2 | 12 ∞C
2020-12-06 3 | 11 ∞C
2020-12-07 6 | 11 ∞C