Контакти

Деловодство ( офис сътрудник ):

v.penchev@mbus-bg.com

Заявки за групови пътувания:

marketing@mbus-bg.com

гр. Карнобат – Автогара Карнобат

гр.Карнобат 8400, ул.Москва 16

имейл : karnobat@mbus-bg.com
телефон: 0559/22060

връзка с нас: